Játszon velünk a VB alatt is!

November 21-től kezdve minden héten kisorsolunk egy Replica Foci VB labdát!

 

„Now is all”

Idén szokatlan időpontban, év végén kerül megrendezésre a labdarugó világbajnokság. A novemberi-decemberi rendezési idő nem véletlen, hiszen 2022-ben Katar add otthon a Föld talán leghíresebb sport eseményének, ahol a nyári középhőmérséklet 42 fok.

            A mai bogunkban bemutatjuk katari vb stadionjait, illetve azt a különleges eljárást, amivel elérték, hogy a stadionokban kellemes 23 fok legyen.

            A katari vb költségvetése megközelítőleg 200 milliárd dollár lesz. Ez megközelítőleg 13-szor annyi, mint amennyiből a 2021-es tókiói Olimpiát rendezték. Felmerül a kérdés, hogyan lehetnek ilyen magasak a költségek. Katarban a pályázat megnyerése elött mindösszesen 1 stadion volt, illetve az a város még nem is létezett 2010-ben, ahol a döntőt fogják megrendezni. A 12 év alatt a szervezők „giga” beruházásokat végeztek annak érdekében, hogy az infrastruktúra ki tudja szolgálni a körülbelül 1,2 millió szurkolót. Emelet 7 stadiont is felépítettek a mérkőzések lejátszásához. A katari vb teljes egészében karbon semlegesnek mondja magát ösztönzi a szurkolókat, hogy a közösségi közlekedést használják

Doha:

Dohában 2 stadionban a 974-ben és al-Thumama Stadion-ban fognak rendezni meccseket. Összesen 12 csoport,-2 nyolcaddöntő és 1 negyed mérkőzést fognak rendezni. Mindkét stadionban 40000 férőhely biztosított. A 974-nek az az érdekessége, hogy 974 konténer fedi körbe, amit a világbajnokság után újra fognak hasznosítani. A cél, hogy minél több rászoruló országoknak juttassanak el ezekből a konténerekből.

 

al-Rajján:

Ezt helyszínt lehet a Foci vb központi helyszínének nevezni hiszen 3 helyen Khalifa International Stadium (45516 fő), Education City Stadion (45530 fő), Ahmad bin Ali Stadion (45900 fő) összesen 18 csoport mecset 2 nyolcaddöntőt, 1 negyeddöntőt és a bronz mérkőzést fognak rendezni. Érdekesség, hogy a Khalifa International volt az ország egyeltelen foci stadionja a vb előtt, amit még 1976-ban építettek.

al-Hor:

Az Al Bayt Stadion a világbajnokság második legnagyobb stadionja lesz a maga 60000 férőhelyével. A helyszínen 6 csoport mecset 1 nyolcad,-1 negyed,- és 1 elődöntőt fognak rendezni.

 

al-Vakara:

Az al-Janoub Stadion a Vb egyik legkisebb stadionja hiszen csak „40000” férőhelyes. A stadionban 6 csoportmérkőzést 1 nyolcaddöntőt fognak rendezni.

 

Loszaíl:

Lusail Iconic Stadion fog helyet adni a katari vb döntőjének. A maga 80000 férőhelyével az egész világbajnokság legnagyobb stadionja. A helyszínen összesen 9 mérkőzést fognak rendezni.

 

Mivel összesen egy 2,8 milliós országról beszélünk fölöslegesen tartanának fent ilyen hatalmas stadionokat ezért a VB után a stadionok nagy részét átalakítják vagy a moduláris alkatrészeket eladják olyan országoknak, ahol nagyobb érdeklődés van a focira. Sok stadion férőhelyét csökkenteni fogják, és a helyére szállodákat, iskolákat, kórházakat fognak kialakítani.  Katar az építkezéseknél folyamatosan figyelembe tartotta a környezetvédelmet. Ezt főleg az infrastruktúrai megoldásokban tetten érhető. Az 5 helyszín 75 km-es körben terül, így a csapatoknak és a szurkolóknak nem kell repülniük egyik helyről a másikra. A buszok 20%-a elektromos lesz, amiket napkollektorral fognak feltölteni. A dohai repülőtértől mind az 5 helyszín megközelíthető metróval így elkerülhető a személyautók használata.

 

A katari vb legnagyobb újítása egyértelműen a hűtött stadionok lesznek. Ezeket óriási hűtő golyókkal, illetve a lelátó rendszerbe épített klíma. Az egészben az az érdekes, hogy csak a legszükségesebb részeket tudják hűteni, a pályát és a lelátókat. Így kellemes 23 fokban fognak a mérkőzések lezajlani.  A stadionok felső része mozgatható, így a korai délutáni órákban rendezett futball mérkőzéseket árnyékban tudják lejátszani.

Az idei labdarugó világbajnokságot 2022.11.20-2022.12.18. között fogják rendezni 32 ország részvételével. A nyitó mérkőzést a rendező ország Katar és Ecuardo fogja játszani. Sajnos a magyar válogatott nem fog reszt venni a vb-n, de így is biztos, hogy izgalmakban nem lesz hiányunk.

Reméljük tetszett a vb-ről szóló blogunk. Kövessétek Facebook oldalunkat hiszen a foci vb-vel kapcsolatban még jelentkezünk hírekkel és nyereményekkel.

 

Webshop Nyereményjáték Általános Részvételi- és játékszabályzata

 

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat a MERKBAU Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.ekomplex.hu/ oldalán futó „vásárlási játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 

• A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

 

A játékosnak 5000 Forint vagy annál nagyobb értékben kell vásárolnia ahhoz, hogy részt vehessen a sorsolásban.

 

A játékban csak kiskereskedelmi partnereink vehetnek részt.

 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 

• A Játékban a Szervező és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3. A játék időtartama, menete

 

A Játék időtartama: 2022.11.21.-2022.12.18.-ig tart Sorsolás 2022.12.19-én

Nyeremény: 4*1db ADIDAS LABDA VB RIHLA LGE BOKSZ Bruttó értéke: 11.990 Ft/db

 

• Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül.

A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező honlapján (https://www.ekomplex.hu/) br. 5000 Forint vagy annál nagyobb értékben kell, hogy vásároljon. Ezáltal automatikusan bekerül a nyereményjátékba. Az előbbiekben megemlített összeg felett a vásárlók között kerül kisorsolásra a nyeremény pontban megemlített nyeremény. A sorsolás a vásárláskor megadott e-mail címek alapján fog történi. A sorsolás https://ohmyluck.com/hu/raffle-generator/ weboldal segítségével fog történi. A nyertes e-mail és Facebook poszt formájában fog kihirdetésre kerülni.

 

4. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során a nyertes részére a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://ohmyluck.com/hu/raffle-generator/

 

 

A nyertest e-mailben értesíti legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül. Pótnyertes sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

• ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

 

• ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

 

• ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

 

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

 

• adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

 

5. Nyertesek értesítése

 

A nyertesekkel e-mail üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.  Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

6. Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A Szervező felelőssége

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

• hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező és a Megbízott a nyeremény átadása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően kezelje.

 

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok önkéntes kitöltésekor, az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre. Az adatok önkéntes megadása során a Játékos beleegyeznek abba, hogy adataikat Játékban való részvétel céljából az Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Az Adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott célra használja.

 

Az adatkezelő részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója megtalálható a http://merkbau.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

 

 

9. Kizárás

 

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

 

 

Facebookos nyereményjáték Általános Részvételi- és játékszabályzata

 

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat a MERKBAU Zrt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/ekomplexhu oldalán futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

• A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

• Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

• Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

• A Játékban a Szervező és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

• A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

• Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

• A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2022.12.03. 12:00-2022.12.18. 23:59
Sorsolás: Futball mérkőzések utáni munkanapon

Nyeremény: 12 db Penosil világítós esernyő átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

• Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül.
A játék menete: Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül a www.facebook.com/ekomplexhu címen elérhető, „Nyereményjáték” nyereményjátékhoz tartozó poszt alatt komment formájában elküldik válaszukat). Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A nyerteseket a kedvelők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertes/ek között a 3. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.facebooknyertes.com

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

• ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

• ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

• ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

• egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

• egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

• jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

• adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük. A nyertes hozzájárul, hogy a nevét a Szervező Facebook oldalán közzétegyük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím) a Szervező és a Megbízott a nyeremény átadása céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően kezelje.

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok önkéntes kitöltésekor, az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre. Az adatok önkéntes megadása során a Játékos beleegyeznek abba, hogy adataikat Játékban való részvétel céljából az Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Az Adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott célra használja.

Az adatkezelő részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója megtalálható a http://merkbau.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.